Защита на вашите данни

При поръчка, или регистрация в онлайн магазина www.enexter.com, собственика на сайта „Фиши” ООД поема ангажимент да защити Вашите лични данни, които предоставяте при поръчка от онлайн магазина, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

При извършване на поръчка използваме Вашите лични данни (имена, адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща и допълнително – име на фирма, адрес, ЕИК, булстат, МОЛ, ако е нужно издаване на фактура). Тези данни се ползват единствено за доставка на поръчката и за осчетоводяване на продажбата. Част от данните се предоставят на трети лица - куриерска фирма за извършване на доставката на поръчката, както и данните от фактурите към счетоводството на „Фиши” ООД.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, "Фиши" ООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за извършването на доставката при извършване на поръчка от онлайн магазина www.enexter.com и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Фиши" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 205821049
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Сандански, 2800, ул. „Гоце Делчев“ №26
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Сандански, 2800, ул. „Гоце Делчев“ №26
 5. Данни за кореспонденция: гр. Сандански, 2800, ул. „Гоце Делчев“ №26
 6. E-mail: info@enexter.com
 7. Телефон.: 08777-56-066

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

"Фиши" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

"Фиши" ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършването на доставката при поръчка от онлайн магазина www.enexter.com при следните условия:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент.
Изпълнение на задълженията на "Фиши" ООД по договор с Вас.

"Фиши" ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

"Фиши" ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

"Фиши" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с извършването на доставката при поръчка от онлайн магазина www.enexter.com

 • създаване на профил, или извършване на поръчка от онлайн магазина www.enexter.com
 • счетоводни цели
 • статистически цели
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга

"Фиши" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, "Фиши" ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Фиши" ООД?

"Фиши" ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Данни за доставка на артикулите при направената поръчка от онлайн магазина www.enexter.com
 • Данни за фактура

"Фиши" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефонен номер, адрес за доставка)
Цел, за която се събират данните:

1. Регистрация на потребител

2. Доставката при поръчка от онлайн магазина www.enexter.com

3. Издаване на фактура при необходимост


Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на артикул(и) от онлайн магазина www.enexter.com, между "Фиши" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Доставка при поръчка от онлайн магазина www.enexter.com, регистрация на сайта www.enexter.com, издаване на фактура за закупуване на артикул(и) от онлайн магазина www.enexter.com
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, между "Фиши" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които "Фиши" ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "Фиши" ООД събира данни за използвания IP адрес.


Срок на съхранение на личните Ви данни

"Фиши" ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, "Фиши" ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

"Фиши" ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Фиши" ООД или друго.

"Фиши" ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация (например гаранционен срок на даден продукт).


Предаване на вашите лични данни за обработване

"Фиши" ООД може да предаде Вашите лични данни на трети лица - куриерска фирма за извършване на доставката, както и данните от фактурите на счетоводна къща за осчетоводяване на фактура.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Фиши" ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

"Фиши" ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от "Фиши" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

"Фиши" ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно.


Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Фиши" ООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от "Фиши" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Фиши" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до "Фиши" ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "Фиши" ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "Фиши" ООД

"Фиши" ООД не изтрива данните, които има законно задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

 Вие имате право да изискате от "Фиши" ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Фиши" ООД да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • "Фиши" ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Фиши" ООД имат преимущество пред Вашите интереси

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Фиши" ООД, директно през Вашия профил или с искане по и-мейл.

Вие можете да поискате от "Фиши" ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от "Фиши" ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.


Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Фиши" ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако "Фиши" ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

За извършване на доставка при поръчка от онлайн магазина www.enexter.com, "Фиши" ООД предава необходимата информация към куриерска фирма за доставка на поръчката, която обработва Вашите данни като администратор за целите на доставката на направената поръчка от онлайн магазина www.enexter.com

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg