Гаранционни условия:

При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок, артикула е нужно да се върне в магазина за ремонт, или замяна с нов продукт.

Всички продукти са с две години гаранция и са придружени с гаранционна карта, която трябва да се представи при евентуална рекламация, придружена с разписка за пощенски паричен превод, издадена от куриера при получаване на стоката.

ВАЖНО! Моля, изисквайте от куриера разписката за пощенския паричен превод при получаване и плащане на стоката. Разписката прикрепете към гаранционната карта.


Рекламация:
При констатация на дефектен продукт до 14 дни от закупуването му enexter.com  се ангажира той да бъде заменен с нов, или да се възтановят заплатените от клиента средства в пълен размер, не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която клиента е предявил рекламация.

Случаи, в които е възможен отказ от онлайн покупка и връщането и:

1. Ако доставената стока не съответства на поръчаната от клиента. 
В този случай стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента за сметка на магазина. 
2. Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката, след което продуктът ще бъде заменен с друг, или ще бъде върната сумата която е платена за него.
3. Купувачът може да упражни правото си в 14 дневен срок считано от датата на получаване на стоката да се откаже от нея, ако продукта не е използван и не е нарушена оригиналната опаковка. 
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на КУПУВАЧА.
Извън изброените случаи, ако клиентът откаже да получи и заплати поръчаната от него стока, той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката обратно.

Линк към КЗП:

https://www.kzp.bg/

Линк към интернет платформата на ЕС за решаване на потребителски спорове:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG